Constructie 4 (2342)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
  
Co-titularis :dr. arch. Bart JANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ann BOSSEREZ 
 dr. ir. Elke KNAPEN 
 Arch. Elke MEEX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Bouwfysica en Installaties 4 (3203) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bouwfysica (2661) 5,0 stptn
    De werf van A tot Z 2 (2671) 4,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bouwfysica (2661) 5,0 stptn
    Fysica schakel (2822) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht1084,054544,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: bouwkundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar in de architectuurNa selectie813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels