Seminarie Informatica (3478)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart KUIJPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart KUIJPERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Frank NEVEN 
 Prof. dr. Jan VAN DEN BUSSCHE 
 Prof. dr. Karin CONINX 
 Prof. dr. Kris LUYTEN 
 Prof. dr. Marc GYSSENS 
 Prof. dr. Peter QUAX 
 Prof. dr. Philippe BEKAERT 
 Prof. dr. Raf RAMAKERS 
 Prof. dr. Wim LAMOTTE 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels