Programmeren en algoritmisch denken (3725)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank NEVEN
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Brecht VANDEVOORT 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels