Microbiologie en infectieziekten (0609)

Contactpersoon :Prof. Dr. Johan VAN ELDERE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Johan VAN ELDERE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Elien WOUTERS 
 Prof. dr. Janneke COX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Ademhaling (1765) 6,0 stptn
    Afweer (2944) 8,0 stptn
    Circulatie (0604) 8,0 stptn
    Endocrien stelsel en voortplanting (0606) 8,0 stptn
    Farmacologie en biochemie (2275) 8,0 stptn
    Gezonde en zieke cellen en weefsels (2274) 8,0 stptn
    Metabolisme (2273) 8,0 stptn
    Neurowetenschappen (2948) 8,0 stptn
    Nier en homeostase (1767) 8,0 stptn
    Spijsvertering (2949) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP6 SBUP6 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht2208,02208,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels