Wiskunde voor informatica I (2193)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen SCHUETZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
 Prof. dr. Stefan HAESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 De heer Karel APPELTANS 
 dr. Patrik GOORTS 
 De heer Thomas KOVAC 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels