Capita selecta bedrijfsmanagement (2711)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Johan BAETEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Johan BAETEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kris AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: elektromechanicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: energieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels