Grafische applicaties in Java schakel (2827)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma Industriële wetenschappen elektroncia-ICT (pba EA ICT)Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma industriële wetenschappen nucleaire technologie focus nucleair (pba Ch, Bioch, Biot, Agro, Milieu) deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Industriële wetenschappen nucleaire technologie focus nucleair (pba elektronica)Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels