Statistische fysica (3364)

Contactpersoon :Prof. dr. Carlo VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Carlo VANDERZANDE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jan YPERMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaOvergangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels