Fysica en Leven  (3762)

Contactpersoon :Prof. dr. Marcel AMELOOT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marcel AMELOOT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart CLEUREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Geert BEX 
 De heer Robin BONNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels