Aanval en verdediging: Medicus (3922)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels HELLINGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Co-titularis :dr. Bieke BROUX 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies THIJSSEN 
 Mevrouw Assia TIANE 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Jean-Luc RUMMENS 
 Prof. Dr. Johan VAN ELDERE 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 dr. Kristof THEWISSEN 
 Mevrouw Lien BECKERS 
 Mevrouw Paulien BAETEN 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 Prof. dr. Pieter STINISSEN 
 Prof. dr. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Tess DIERCKX 
 De heer Valentino D'ONOFRIO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels