Bachelorproef: jaarwerkstuk en portfolio (1769)

Contactpersoon :Prof. dr. Niel HENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niel HENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Geert MOLENBERGHS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies AGTEN 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Prof. dr. Joost WEYLER 
 De heer Kevin WATJOU 
 Mevrouw Leyla KODALCI 
 dr. Lisa HERMANS 
 dr. Ruth NYSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Wetenschappelijke vorming 1: medische statistiek en informatietechnologie (2198) 4,0 stptn
    Wetenschappelijke vorming 2: Medische statistiek en epidemiologie (0314) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP5 SBUP6 SBUP6 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1104,055554,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels