Computernetwerken (1816)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim LAMOTTE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Maarten WIJNANTS 
 De heer Mariano DI MARTINO 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1686,01686,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels