Kinesiologie en evaluatie van het onderste lidmaat (2953)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VANDENABEELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Co-titularis :dr. Anouk AGTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Chris VANHOVE 
 Mevrouw Evelien FRANSSEN 
 Mevrouw Katrien HUYGEN 
 dr. Pieter VAN NOTEN 
 dr. Robertus VAN DER STRAATEN 
 dr. Sarah MINGELS 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels