Wetenschappelijk onderzoek (2960)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf MEESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf MEESEN 
  
Co-titularis :dr. Ruth NYSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 Prof. dr. Dominique HANSEN 
 dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Kim VAN DUN 
 Mevrouw Lieke BRAUERS 
 dr. Liesbet DE BAETS 
 dr. Lisa HERMANS 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Stefanie VERSTRAELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Wetenschappelijke vorming (deel 2) (2458) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum2168,01081088,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels