Neurologische revalidatie (2962)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter FEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Co-titularis :dr. Ilse LAMERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Evi VERBECQUE 
 Mevrouw Joke RAATS 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 Mevrouw Lien VANMOL 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Prof. dr. Raf MEESEN 
 dr. Sarah MINGELS 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Neurale bewegingssturing en functioneringsproblemen (2956) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels