Klinisch redeneren en communicatie bij complexe musculoskeletale aandoeningen (3592)

Contactpersoon :Prof. dr. Lotte JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lotte JANSSENS 
  
Co-titularis :dr. Liesbet DE BAETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 De heer Bart BILLIET 
 dr. Bart DINGENEN 
 Prof. dr. Eddy NEERINCKX 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Thomas MATHEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningenVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels