Onderzoeksseminarie (3671)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris PINT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris PINT 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE 
 dr. arch. Jasmien HERSSENS 
 Arch. Karen LENS 
 Mevrouw Maria GIL ULLDEMOLINS 
 Prof. ir. arch. Nikolaas VANDE KEERE 
 dr. ir. arch. Remco ROES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels