Kinesiologie deel 1 (3915)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter MEYNS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter MEYNS 
  
Co-titularis :dr. Liesbet DE BAETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 dr. Anouk AGTEN 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Mevrouw Charlotte AMERIJCKX 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 Mevrouw Jill EMMERZAAL 
 dr. Jonas VERBRUGGHE 
 Mevrouw Katrien HUYGEN 
 dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Kyra THEUNISSEN 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 Prof. dr. Lotte JANSSENS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 Mevrouw Maud VAN DEN BOGAART 
 Prof. dr. Monique VAN ERUM 
 dr. Robertus VAN DER STRAATEN 
 De heer Sjoerd STEVENS 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Steven MENTENS 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels