Kinesiologie deel 2 (3917)

Contactpersoon :dr. Anouk AGTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Co-titularis :dr. Anouk AGTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anne SCHROYEN 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Mevrouw Charlotte AMERIJCKX 
 Mevrouw Katrien HUYGEN 
 Mevrouw Kyra THEUNISSEN 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 Prof. dr. Lotte JANSSENS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 Mevrouw Maud VAN DEN BOGAART 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 De heer Sjoerd STEVENS 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kinesiologie deel 1 (3915) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels