Circulatie (0604)

Contactpersoon :Prof. dr. Paul DENDALE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Paul DENDALE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marc HENDRIKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Edouard BENIT 
 Prof. Dr. Hein HEIDBUCHEL 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 Prof. dr. Koenraad VAN RENTERGHEM 
 dr. Lieven HERBOTS 
 Prof. dr. Marjan VANDERSTEEN 
 dr. Pascal GERVOIS 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. Ronald DRIESEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 
 Prof. Dr. Wilfried MULLENS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Afweer (2944) 8,0 stptn
    Anatomie en beeldvorming van borst, buik en bekken (0296) 8,0 stptn
    Farmacologie en biochemie (2275) 8,0 stptn
    Gezonde en zieke cellen en weefsels (2274) 8,0 stptn
    Metabolisme (2273) 8,0 stptn
    Neurowetenschappen (2948) 8,0 stptn
    Transport en communicatie in cellen en weefsels (2277) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum2208,02208,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels