Endocrien stelsel en voortplanting (0606)

Contactpersoon :Prof. dr. Wilfried GYSELAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
 Mevrouw Dana BUSSCHOTS 
 Prof. dr. Guy MASSA 
 Prof. dr. Jean-Paul NOBEN 
 Prof. dr. Jerome HENDRIKS 
 Prof. dr. Joop VAN DEN BERGH 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Piet GEUSENS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Metabolisme (2273) 8,0 stptn
    Spijsvertering (2949) 8,0 stptn
    Transport en communicatie in cellen en weefsels (2277) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum2208,02208,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels