Waarden en overtuigingen in de gezondheidszorg (0610)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim PINXTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Joyce BOLLEN 
 De heer Peter BOGAERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Ademhaling (1765) 6,0 stptn
    Afweer (2944) 8,0 stptn
    Anatomie en beeldvorming van borst, buik en bekken (0296) 8,0 stptn
    Circulatie (0604) 8,0 stptn
    Communicatievaardigheden (0304) 4,0 stptn
    Endocrien stelsel en voortplanting (0606) 8,0 stptn
    Farmacologie en biochemie (2275) 8,0 stptn
    Gedrag en gezondheid (0303) 4,0 stptn
    Genetische informatiestroom (2276) 8,0 stptn
    Gezonde en zieke cellen en weefsels (2274) 8,0 stptn
    Hoofd en hals (2947) 8,0 stptn
    Medische technieken en klinische vaardigheden - Medische stage (1766) 6,0 stptn
    Metabolisme (2273) 8,0 stptn
    Nek en bovenste lidmaat (2946) 8,0 stptn
    Neurowetenschappen (2948) 8,0 stptn
    Nier en homeostase (1767) 8,0 stptn
    Spelers in de gezondheidszorg (0313) 4,0 stptn
    Spijsvertering (2949) 8,0 stptn
    Transport en communicatie in cellen en weefsels (2277) 8,0 stptn
    Verpleegkundige technieken en communicatievaardigheden - Verpleegstage (0312) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum1104,055554,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels