Nier en homeostase (1767)

Contactpersoon :Prof. Dr. Bart DE MOOR
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Bart DE MOOR 
  
Co-titularis :Prof. dr. Joris PENDERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 dr. Marc MARTENS 
 dr. Pascal GERVOIS 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Ademhaling (1765) 6,0 stptn
    Afweer (2944) 8,0 stptn
    Anatomie en beeldvorming van borst, buik en bekken (0296) 8,0 stptn
    Circulatie (0604) 8,0 stptn
    Farmacologie en biochemie (2275) 8,0 stptn
    Genetische informatiestroom (2276) 8,0 stptn
    Gezonde en zieke cellen en weefsels (2274) 8,0 stptn
    Medische technieken en klinische vaardigheden - Medische stage (1766) 6,0 stptn
    Metabolisme (2273) 8,0 stptn
    Neurowetenschappen (2948) 8,0 stptn
    Spijsvertering (2949) 8,0 stptn
    Transport en communicatie in cellen en weefsels (2277) 8,0 stptn
    Wetenschappelijke vorming 1: medische statistiek en informatietechnologie (2198) 4,0 stptn
    Wetenschappelijke vorming 2: Medische statistiek en epidemiologie (0314) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum2208,02208,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels