Exploratie inleefstage Zuiden (1841)

Contactpersoon :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Ademhaling (1765) 6,0 stptn
    Afweer (2944) 8,0 stptn
    Anatomie en beeldvorming van borst, buik en bekken (0296) 8,0 stptn
    Circulatie (0604) 8,0 stptn
    Communicatievaardigheden (0304) 4,0 stptn
    Endocrien stelsel en voortplanting (0606) 8,0 stptn
    Farmacologie en biochemie (2275) 8,0 stptn
    Gedrag en gezondheid (0303) 4,0 stptn
    Genetische informatiestroom (2276) 8,0 stptn
    Gezonde en zieke cellen en weefsels (2274) 8,0 stptn
    Global health (3943) 3,0 stptn
    Hoofd en hals (2947) 8,0 stptn
    Medische technieken en klinische vaardigheden - Medische stage (1766) 6,0 stptn
    Metabolisme (2273) 8,0 stptn
    Nek en bovenste lidmaat (2946) 8,0 stptn
    Neurowetenschappen (2948) 8,0 stptn
    Nier en homeostase (1767) 8,0 stptn
    Rug en onderste lidmaat (2945) 8,0 stptn
    Spelers in de gezondheidszorg (0313) 0,0 stptn
    Spijsvertering (2949) 8,0 stptn
    Transport en communicatie in cellen en weefsels (0300) 8,0 stptn
    Verpleegkundige technieken en communicatievaardigheden - Verpleegstage (0312) 4,0 stptn
    Waarden en overtuigingen in de gezondheidszorg (0610) 4,0 stptn
    Wetenschappelijke vorming 1: medische statistiek en informatietechnologie (2198) 4,0 stptn
    Wetenschappelijke vorming 2: Medische statistiek en epidemiologie (0314) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP5 SBUP5 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum2208,02208,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels