Statistisch modelleren (3457)

Contactpersoon :dr. Thomas NEYENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Thomas NEYENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies AGTEN 
 De heer Martijn BOLLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels