Biomedische neurowetenschappen (3610)

Contactpersoon :Prof. dr. Esther WOLFS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Esther WOLFS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Arnoud JONGELING 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 Mevrouw Celine ERENS 
 Mevrouw Chloe TRIPPAERS 
 Mevrouw Chritica LODDER 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Mevrouw Jana VAN BROECKHOVEN 
 Mevrouw Jolien BEEKEN 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. Ronald DRIESEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels