Diagnose en therapie: Professional (3906)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Dr. Katrien HEBBINCKUYS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jochen BERGS 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Mevrouw Marijn STRAETEMANS 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels