Metabolisme en endocrinologie: professional (4105)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Johan DANEN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Marijn STRAETEMANS 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels