Functioneren bij musculoskeletale aandoeningen (4111)

Contactpersoon :Prof. dr. Annick TIMMERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
  
Co-titularis :dr. Liesbet DE BAETS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Abner SERGOORIS 
 Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 dr. Anouk AGTEN 
 De heer Bart BILLIET 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Indra RAMAKERS 
 Prof. dr. Johan BELLEMANS 
 dr. Jonas VERBRUGGHE 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Mevrouw Katrien HUYGEN 
 dr. Kristof HUTS 
 Prof. dr. Kristof SMEETS 
 Prof. dr. Kristoff CORTEN 
 Prof. dr. Lotte JANSSENS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Nina GOOSSENS 
 De heer Philippe QUETIN 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Steven MENTENS 
 dr. Thomas MATHEVE 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels