Revalidatie bij neurologische aandoeningen (4416)

Contactpersoon :Prof. dr. Annemie SPOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annemie SPOOREN 
  
Co-titularis :dr. Ilse LAMERS 
  
Met medewerking van :dr. Kristof HUTS 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Carolien STROUWEN 
 Mevrouw Ellen GOOVAERTS 
 De heer Evert BATEN 
 dr. Fanny VAN GEEL 
 Mevrouw Joke RAATS 
 Prof. dr. Koen CUYPERS 
 Mevrouw Kyra THEUNISSEN 
 Mevrouw Lien VANMOL 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 dr. Lisa TABONE 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Maud VAN DEN BOGAART 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Mevrouw Mieke D'HOOGE 
 Prof. dr. Peter FEYS 
 Prof. dr. Raf MEESEN 
 Mevrouw Renee VELDKAMP 
 dr. Sarah MINGELS 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Functioneren bij neurologische aandoeningen (4109) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels