Professionele vaardigheden 2.4 (4443)

Contactpersoon :dr. Ruth NYSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Ruth NYSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niel HENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Geert MOLENBERGHS 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Van gen tot patiënt: Professional (3816) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels