De patiënt in evolutie  (4447)

Contactpersoon :Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. Dr. Bart DE MOOR 
 Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Dr. Chiel HEX 
 Prof. dr. David WILSON 
 Dr. Eline THYS 
 Prof. dr. Frank JANS 
 Prof. dr. Gregory SERGEANT 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Prof. dr. Koenraad VAN RENTERGHEM 
 De heer Kristof THEVISSEN 
 Prof. dr. Michiel THOMEER 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 Prof. dr. Paul DENDALE 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 Prof. dr. Philip CAENEPEEL 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. Dr. Wilfried MULLENS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 De heer Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging (3922) 11,0 stptn
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Diagnose en beeldvorming: Professional (3904) 3,0 stptn
    Diagnose en therapie (3905) 11,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Hart en longen (4445) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Hoofd en hals: professional (4097) 3,0 stptn
    Houding en beweging (4099) 11,0 stptn
    Houding en beweging: professional (4100) 3,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie: professional (4105) 3,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen: Professional (4102) 3,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4446) 11,0 stptn
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4,0 stptn
    Portfolio 3 (4450) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden: Integratie (4452) 6,0 stptn
    Van gen tot patiënt (3814) 11,0 stptn
    Van gen tot patiënt: Professional (3816) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels