Zorgondersteuning COVID-19 (4465)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek

1st year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and NanotechnologyExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health SciencesExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and DiseaseExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
2nd year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and NanotechnologyExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
2nd year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health SciencesExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
2nd year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and DiseaseExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek

1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek
2 de masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenExtra-curriculair813,0202020213,0JaJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels