Project software ontwikkeling en professionele vaardigheden (2252)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim LAMOTTE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
 De heer Jeroen CEYSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram VAN DEURZEN 
 De heer Hendrik LIEVENS 
 De heer Joris HERBOTS 
 dr. Mariano DI MARTINO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Object-georiënteerd programmeren I (2195) 8,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Algoritmen en datastructuren (0656) 8,0 stptn
    Objectgeoriënteerd programmeren II (4183) 8,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Object-georiënteerd programmeren I (2195) 8,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Algoritmen en datastructuren (0656) 8,0 stptn
    Object-georiënteerd programmeren II (2247) 7,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels