Digital Audio Processing (2171)

Contactpersoon :dr. Lode JORISSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Philippe BEKAERT 
  
Co-titularis :dr. Danny LEEN 
 dr. Lode JORISSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Computer graphics (0661) 5,0 stptn
    Image Processing (2169) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels