Microprocessoren (2194)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VAN REETH
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VAN REETH 
  
Co-titularis :Prof. dr. Fabian DI FIORE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Raf MENTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels