Numerieke methoden 2 (3238)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen SCHUETZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Hoang An TRAN 
 Prof. dr. Sorin POP 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels