Inleiding Algoritmen en Programmeren (3326)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank NEVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Brecht VANDEVOORT 
 De heer Niels BYLOIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek bio-engineeringKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek informaticaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels