Celfysiologie (3414)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert BRONE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert BRONE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Virginie BITO 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Andreea BURLACU 
 dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Ben ROMBAUT 
 dr. Dorien DELUYKER 
 Mevrouw Ellen HEEREN 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Mevrouw Melanie MERTENS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sarah D'HAESE 
 Mevrouw Sarra ZAGHBOUNI 
 De heer Sibren HAESEN 
 Mevrouw Sofie KESSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels