Biomedische neurowetenschappen (3610)

Contactpersoon :Prof. dr. Esther WOLFS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Esther WOLFS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Arnoud JONGELING 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 dr. Celine ERENS 
 Mevrouw Chloe TRIPPAERS 
 dr. Chritica LODDER 
 Mevrouw Elle SCHEIJEN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Mevrouw Karen LIBBERECHT 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Mevrouw Melanie MERTENS 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 dr. Ronald DRIESEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels