Masterproef: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek (3878)

Contactpersoon :Prof. dr. Johan ACKAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Johan ACKAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Johan DANEN 
 Prof. dr. Sofie HENNAU 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Methodologie 4: Bachelorscriptie (2126) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Masterproef: Rechtswetenschappelijk schrijven (3881) 3,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Stage (4137) 3,0 stptn
    Methodologie 3 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels