Diagnose en therapie (3905)

Contactpersoon :Prof. dr. Virginie BITO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
 Prof. dr. Virginie BITO 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 Prof. dr. Dirk FRANCO 
 dr. Dorien DELUYKER 
 Mevrouw Ellen HEEREN 
 Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 De heer Ken PRINCEN 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sarah D'HAESE 
 De heer Sibren HAESEN 
 Mevrouw Sofie KESSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels