Neurowetenschappen (4101)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean-Michel RIGO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ben ROMBAUT 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 dr. Celine ERENS 
 dr. Elke CLYNEN 
 Mevrouw Elle SCHEIJEN 
 Prof. dr. Esther WOLFS 
 Prof. Dr. Frank WEYNS 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Lieve VAN VEGGEL 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Prof. dr. Mark PLAZIER 
 Mevrouw Melanie MERTENS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Sofie VAN CAUTER 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Van gen tot patiënt (3814) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels