Stage (4314)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke HERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Nadine SMEYERS 
 Mevrouw Patricia HELLRIEGEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Studenten die instromen uit de bacheloropleiding moeten een creditbewijs of vrijstelling behaald hebben op het opleidingsonderdeel 1615 Verkeerskundig Project/Bachelorproef. Studenten die instromen vanuit het schakelprogramma moeten een creditbewijs of vrijstelling behaald hebben op ten minste 30 van de 45 studiepunten uit het schakelprogramma en ‘4187 Mobiliteitsproject’. ALLE studenten moeten een creditbewijs of vrijstelling behaald hebben op ten minste 30 van de 120 studiepunten uit het masterprogramma.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht56721,056721,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels